A11B7X1b
A10AX0
A10AX0a
A10AX0b

matteo laudisa
immagine & comunicazione

A11B7X1
item6d1a
item6d1a1

home

• Cliente: EN PISTE - Scuola di circo di Firenze
• Lavoro: locandine spettacoli
 

manifestoAGORA
A11B7X1a
item6a3
item6a4
item6a5
item6a2
item6a1

publishing

web site

events

radio & TV spot

logos

item6e1b
item6e1c
item6e1d
item6e1a
item6e1
adv1

advertising

item6b
item6c

expò

CD-Rom & DVD

item6e1a1
item6e1b1
item6a

below the line

item6e1e

matteo laudisa
art director


 

3395418663
info@matteolaudisa.it

Primi Passi… In Tournée
Primi Passi… In Tournée
next >>
<< previeus